Module 2 - Colonhydrotherapie Compleet

Module 2 - Colonhydrotherapie Compleet

Tijdens deze module leer je meer over het vak colonhydrotherapie dan alleen maar de techniek. Je geeft en ondergaat zelf de behandelingen om het vak goed onder de knie te krijgen. Eenmaal het technische geleerd gaan we dieper in op het ontspannen van de darm. Het loslaten van oude emoties, spanningen en stress. Door het vrijkomen van de emoties kan de verkramping uit het buikgebied. Om dit goed te leren is dit een wezenlijk onderdeel van deze module. 

Voor het praktische gedeelte stelt Specialty Health Products (USA) hun nieuwste apparaten – met de beste gepatenteerde canule wereldwijd – beschikbaar om tijdens de opleiding ervaring mee op te doen. Doordat je ermee werkt leer je hoe het apparaat werkt en waarom de canule met het Bernoulli's systeem echt kwaliteit levert voor jouw cliënt. Je begrijpt hoe het water binnengebracht wordt en wat het doet met de darm en cliënt zelf. 
Uiteraard worden bijna alle apparaten en canules die wereldwijd geleverd worden, belicht. Uiteindelijk bepaal je zelf met welk apparaat je wilt werken.
Daarnaast kunt je elk vak het beste leren in de praktijk. Daarom volgt na de theorie- en praktijkdagen de praktijkstage. Daarin draai je 30 behandelinge in een reeds bestaande praktijk.
De opleiding is geaccrediteerd als deelopleiding door KTNO (K7952).

Duur
Deze module bestaat uit 12 docentcontactdagen, een dag praktijkexamen en een dag theorie-examen.
Er zijn drie praktijkdagen waarin we in kleine groepjes de colonhydrotherapie zelf ondergaan en bij elkaar geven. Je ervaart 2 verschillende apparaten meerdere malen zodat je weloverwogen het apparaat voor je eigen praktijk kan kiezen. Deze drie dagen zijn intensief: geadviseerd wordt om te overnachten in de buurt van het opleidingscentrum. Na de praktijkdagen ga je stage lopen in een praktijk voor colonhydrotherapie. In deze stage draai je 30 behandelingen. Coventina streeft naar de beste stageplek, en draagt de beste adressen aan waar je stage kunt lopen. Ook op afstand wordt gelet.

Leerstof
De theorie wordt ondersteund met de volgende literatuur:

 • 'Heel je lichaam' van Louise L. Hay
 • 'Gezond door hoge darmspoelingen' van Dr. A. ten Haaf
 • 'De sleutel tot zelfbevrijding' van Christiane Beerlandt
 • 'De Ongelooflijke lever en galblaaszuivering' van Andreas Moritz

Tijdens de contactdagen wordt de theorie praktisch gemaakt door met ziektebeelden te laten zien hoe verstoord de normale werking van het lichaam kan zijn. Zo is het mogelijk om ook koppelingen te maken naar eventuele eigen cliënten.

In de module komt de volgende leerstof aan bod:

 • Anatomie, fysiologie en pathologie van de darm (afp)
 • Theorie van de colonhydrotherapie met de Personalised Flow techniek
 • Lever- en galblaaszuiveringen
 • Het toepassen van de Emotional Release methode
 • Praktijkopzet, praktijkvoering, zelfstandig ondernemerschap, eisen vanuit de beroepsvereniging
 • Voeding 
 • 3 Praktijkdagen
 • 30 Stagebehandelingen

Examen
In juni wordt de module afgesloten met een praktijkexamen. Daarin wordt gelet op de therapeutische houding, handelingen en gespreksvaardigheden.
Met een theoretisch examen wordt de theoretische kennis getoetst.

Nadat de examens behaald zijn en voorzien zijn van een erkend diploma kan je starten met jouw eigen praktijk of de behandeling gaan toevoegen aan de reeds draaiende praktijk.