Module 2 - Colonhydrotherapie Compleet

Module 2 - Colonhydrotherapie Compleet

Diverse (inter)nationale leveranciers stelden hun nieuwste apparaten – met de beste gepatenteerde canule wereldwijd – beschikbaar aan Coventina om tijdens de opleiding ervaring mee op te doen. Doordat je ermee werkt leer je hoe het apparaat werkt en daardoor leer je begrijpen hoe het water binnengebracht wordt. Uiteindelijk bepaal je zelf met welk apparaat je wilt werken. Een belangrijk onderdeel van de opleiding vormt de praktijkstage. Daarin draait de cursist 30 behandelingen in een reeds bestaande praktijk. De praktijkgerichte opleiding Colonhydrotherapie van Coventina is geaccrediteerd als deelopleiding voor de beroepsorganisatie BATC.

Duur
Deze module bestaat uit 12 docentcontactdagen, een dag praktijkexamen en een dag theorie-examen.
Er zijn drie praktijkdagen waarin we in kleine groepjes de colonhydrotherapie zelf ondergaan en bij elkaar geven. De cursist ervaart verschillende apparaten meerdere malen zodat hij/zij gedegen het apparaat voor de eigen praktijk kan kiezen. Deze drie dagen zijn intensief: geadviseerd wordt om te overnachten in de buurt van het opleidingscentrum. Na de praktijkdagen ga je stage lopen in een praktijk voor colonhydrotherapie. In deze stage draai je 30 behandelingen in een reeds bestaande praktijk. Coventina streeft naar de beste stageplek, en draagt de beste adressen aan waar je stage kunt lopen. Ook op afstand wordt gelet.

Leerstof
De theorie wordt ondersteund met de volgende literatuur:

 • 'Heel je lichaam' van Louise L. Hay
 • 'Gezond door hoge darmspoelingen' van Dr. A. ten Haaf
 • 'De sleutel tot zelfbevrijding' van Christiane Beerlandt
 • 'De Ongelooflijke lever en galblaaszuivering' van Andreas Moritz

Tijdens de contactdagen wordt de theorie praktisch gemaakt door met ziektebeelden te laten zien hoe verstoord de normale werking van het lichaam kan zijn. Zo is het mogelijk om ook koppelingen te maken naar eventuele eigen cliënten.

In de module komt de volgende leerstof aan bod:

 • Anatomie, fysiologie en pathologie van de darm (afp)
 • Theorie van de colonhydrotherapie met de Personalised Flow techniek
 • Lever- en galblaaszuiveringen
 • Het toepassen van de Emotional Release methode
 • Praktijkopzet, praktijkvoering, zelfstandig ondernemerschap, eisen vanuit de beroepsvereniging
 • Voeding volgens het zuur-base evenwicht
 • 3 Praktijkdagen
 • 30 Stagebehandelingen

Examen
In juni wordt de module afgesloten met een praktijkexamen. Daarin wordt gelet op de therapeutische houding, handelingen en gespreksvaardigheden.
Met een theoretisch examen wordt de theoretische kennis getoetst.

Nadat de examens behaald zijn en voorzien zijn van een erkend diploma kan de cursist starten met de praktijk of de behandeling Colonhydrotherapie gaan toevoegen aan de reeds draaiende praktijk.