Aansluiting beroepsverenigingen

Waar kan ik mij bij aansluiten als ik de opleiding heb volbracht?

Er heerst in het land van accreditaties en zorgverzekeringen nogal wat onduidelijkheid. Wat vervelend is naar jou als geïnteresseerde om een opleiding te volgen. Welke opleiding is goed bevonden? Coventina streeft naar kwaliteit, elk jaar opnieuw en daarom richten wij ons op de hoogste eisen die in de complementaire gezondheidszorg gesteld worden.

Met het huidige diploma colonhydrotherapie compleet kun je een aansluiting krijgen bij de BATC en in sommige gevallen bij de VBAG. Let op! Bij de BATC is een deelopleiding. Kijk op BATC voor meer informatie over aansluitingen.

Om aan te kunnen sluiten bij de BATC en alle andere beroepsverenigingen is het verplicht de medische basisvakken op HBO-niveau te hebben of een gelijkwaardig diploma. De BATC en de VBAG zijn onafhankelijke beroepsorganisaties en niet gekoppeld aan een bedrijf of opleiding. Daarnaast geldt voor de VBAG ook een geldig EHBO-diploma. Deze zijn bijvoorbeeld te volgen bij Oké-opleidingen.

 Je cliënten krijgen door jouw aansluiting een groot gedeelte, zo niet alles, vergoed van hun zorgverzekeraar. Dit door een groot gedeelte van alle zorgverzekeraars. Echter kan dit elk jaar wijzigen dus het advies vanuit de accreditatieinstituten is om te kijken welke opleiding het beste aansluit bij jouw wensen.

Na het volgen van de opleiding kun je tevens een aansluiting krijgen bij de beroepsgroep voor colonhydrotherapeuten, de BCHT. Dit is voor jou zelf om op de hoogte te blijven voor alle ontwikkelingen in het vak. Deze aansluiting geeft cliënten echter geen recht op vergoeding.