Bijscholingsdagen

  • Praktijkgerichte ERM bijscholingsdag

De Emotional Release Methode is een methode die ontwikkelt is door Kitty Wolf. Zij heeft tijdens het geven van de colonhydrobehandelingen al snel ontdekt dat er een link bestond tussen de emoties en het functioneren van de darmen. Na 8 jaar behandelen en onderzoeken heeft zij een poster ontwikkeld 'Emoties gekoppeld aan de darm reflectiepunten'. 
Tijdens de praktijkgerichte ERM bijscholingsdag leer je werken met de methode. Er wordt een behandelkamer ingericht in de opleidingslocatie en per dag is er ruimte voor 6 deelnemers die elk ook een behandeling ondergaan. Je leert de theorie ook direct toe te passen zodat je dit kunt integreren in je eigen behandelingen. Therapeuten die door Coventina zijn opgeleid kunnen deze dag ook herhalen om op te frissen en nieuwe inzichten te vergaren.

Datum van de bijscholing: zaterdag 11 september 2021
Prijs: € 195,00

Locatie:
Zonnevlecht Academie
Lange Amerikaweg 63
Apeldoorn

Trainster:
Kitty Wolf

Informatie en/of aanmelden:
Voor informatie bel je met 06-52063642
Voor aanmelden klik je hier

  • Theoretische PFT bijscholingsdag

Met de Personalised Flow Techniek kun je tijdens de colonhydrotherapie alle cliënten behandelen met alle technieken die er zijn. Ieder mens is uniek en dus ook iedere cliënt. Het is belangrijk dat je weet op welke manier je de cliënt kunt vullen. Ofwel met een langzaam vulritme waarbij je tijdens het vullen steeds even wacht voor je verder vult. Ofwel met een bepaalde lage druk blijven vullen tot de cliënt zelf aandrang vult en alles wat daar tussen valt. Belangrijk is dat je leert letten op de lichaamstaal van de cliënt want de ogen geven meestal al aan wanneer er aandrang is. Sommige cliënten zijn enorm gevoelig en moeten heel langzaam benaderd worden en sommige cliënten zijn zo ver weg van het ontvangen van het signaal van de darmen dat die meer stimulans nodig hebben alvorens ze kunnen lozen.
Tevens wordt er tijdens deze dag dieper ingegaan op de lozingen, wat kun je allemaal tegen komen. Van galstenen tot champignons en van zaadjes tot vetbolletjes, van bladgroen tot dikke kluwen teerachtig slijm. Parasieten zijn natuurlijk met het blote oog lastig waar te nemen, maar de inhoud van de lozing kan wel wijzen op een parasitaire belasting.
Dit alles leer je tijdens de bijscholingsdag Personalised Flow Techniek.

Datum van de bijscholing: zaterdag 9 oktober 2021

Prijs: € 125,00

Locatie:
Zonnevlecht Academie
Lange Amerikaweg 63
Apeldoorn

Trainster:
Kitty Wolf

Informatie en/of aanmelden:
Voor informatie bel je met 06-52063642
Voor aanmelden klik je hier