Module 3

Tijdens deze module verwerf je de basis- en coachingvaardigheden van het Life Coachingsmodel. De Life Coachingtechnieken versnellen het reinigingsproces op fysiek en emotioneel niveau. Door het toepassen ervan benader je de cliënt op een holistische manier. Je leert ondermeer het Neuro-Associative Conditioning model (NAC); een model ontwikkeld door Anthony Robbins.
Deze module kan zonder kennis van de medische basisvakken gevolgd worden.

Mijn overtuiging is, dat je beter in tien technieken vaardig kunt zijn en deze 100% durft toe te passen, dan dat je vijftig technieken leert en niet vaardig genoeg bent om ze echt in te zetten. Deze module is daarom opgebouwd als een ‘learning by doing’ module, wat betekent dat je het meest zult leren door het doen. Dat brengt veel voordelen met zich mee, bijvoorbeeld meer innerlijke zekerheid als behandelaar. Door te coachen in realistische situaties, bouw je ervaring en zelfvertrouwen op.
Om ‘learning by doing’ optimaal te laten verlopen, koos Coventina voor een speciale opbouw en verloop van deze module. Zo zijn de contactdagen iets langer, is er een persoonlijke studiecoach en zijn er supportcoaches en examencoaches. Ook komt er feedback op al je mails en is een trainer tussen de contactdagen goed te bereiken.

Duur
Deze module duurt  in totaal 9 maanden en bestaat uit vijf contactdagen met een studiebelasting van 60 uur en thuiswerk met een studiebelasting van 108 uur over 9 maanden (3 uur per week).
Vier contactdagen vinden plaats van 9.00 tot 21.00 uur en één contactdag is van 9.00 uur tot 18.00 uur. Dit is bewust zo gekozen. De reden hiervoor is dat we met de emotie werken. Omdat we een flinke groei als coach willen garanderen, hebben we bepaalde voorwaarden en omstandigheden nodig.
Op de contactdagen krijg je in de ochtend een blok theorie en in de middag en avond gaan we flink oefenen in deze theorie. Er wordt veel gewerkt /geoefend in kleine groepjes.
De rest van de module bestaat uit het thuiswerk.

Leerstof
In het NAC-model leer je werken vanuit het resultaatgericht denken en voelen.
Het model is gebaseerd op de zuilen: Begrijpen, Beleven, Blijvend maken.
Veel handelingen die een life coach uitvoert volgens het NAC-model garanderen een blijvend resultaat. Deze handelingen worden in het Life Coachingsmodel uitvoerig behandeld. Je kunt alleen blijvend resultaat garanderen als je ook de emotie meeneemt en aanpast aan het gewenste resultaat. Vandaar dat we in het NAC-model resultaatgericht werken en de emotie als sterke ondersteuning meenemen. Zonder de emotie aan te passen en te versterken is er geen blijvend resultaat mogelijk. Je leert:

 1. Een diagnose te stellen vanuit de wereld van de klant.
 2. De innerlijke motivatie (hefboom) te vinden vanuit pijn en plezier.
 3. Het oude patroon te doorbreken met een van onze vele technieken.
 4. Een nieuw patroon te installeren.
 5. Hoe je een verandering blijvend kunt maken.
 6. Hoe je een verandering kunt testen.
 7. Welke omgeving kan ondersteunen.

Ook worden je persoonlijke waarden en attituden afgestemd op het coach-zijn en je zult een theoretische achtergrond verwerven. Binnen een aangenaam leerklimaat wisselen we af tussen diverse werkvormen:

 • Oefenen in groepjes van drie deelnemers met aansluitend feedback op de oefeningen door ervaren studiecoaches (65% van de tijd).
 • Demonstratie (10% van de tijd).
 • Bespreking en reflectie (10% van de tijd).
 • Uitleg theorie, model, methode of techniek (15% van de tijd).

Er wordt bewust niet gewerkt met rollenspellen.
We werken als Life Coach met de emotie en dan werken rollenspellen niet echt.
Daarom oefenen we de coachingvaardigheden aan de hand van thema’s die echt spelen in jouw leven.

Tussen de contactdagen oefen je deze stappen en technieken met je studiecoach. Heb je de theorie als coach goed onder de knie, dan is er de volgende contactdag waarin je het volgende theorieblok leert en ook meteen omzet met oefenen in de groep. Daarna ga je weer met deze technieken met je persoonlijke studiecoach aan het werk. Hierdoor kun je op jouw niveau en tempo groeien als coach. ‘Learning by doing’ geeft je jóuw optimale coachingsgroei!

Leerstof van het thuiswerk:

 • De voorbereiding voor de opleidingsdagen door het lezen van e-Book ‘Van pleisterplakker tot wondengenezer’
 • Ongeveer 2 coachinggesprekken per maand met je studiecoach
 • Evaluaties schrijven van deze gesprekken
 • Voorbereiden en oefenen van de coachinggesprekken met de life coachingtechnieken
 • Oefengesprekken met de supportcoaches
 • Oefengesprekken met de examencoach
 • Oefengesprekken met medestudenten richting het examen